วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และภริยา ได้ให้เกียรติมารับประทานกาแฟที่ร้าน Veeraphat Cups Cafe ศูนย์บ่มเพาะสาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโนโลยยีวีรพัฒน์ โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ และอาจารย์ทิพวรรณ อร่ามรณชิต ผู้จัดการวีรพัฒน์คัพคาเฟ่ เป็นผู้ให้การต้อนรับในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
Table of Contents
ข่าวประชาสัมพันธ์

Education Template