Previous
Next

ประวัติ วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

อาจารย์วีระ – อาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยขออนุญาตจัดตั้งในชื่อว่า “เทคโนโลยีวีรพัฒน์” ซึ่งแปลว่า การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างกล้าหาญ ณ เลขที่ ข/4-389 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

0

ปวช.1

0

ปวช.2

0

ปวช.3

0

ปวส.1-2

หลักสูตรระดับ ปวช.

หลักสูตรระดับ ปวส.

ข่าวสารจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ส่ง อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล “Huawei ICT Academy” เพื่อเร่งเครื่องพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และทำความร่วมมือกับ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพัศ นาเจริญ และนายเกรียงไกร ผักไหม นักศึกษา ปวส.2 สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในรายการ Cabling & Networking Contest ปี 9 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้น

มาเป็นครอบครัววีรพัฒน์กันนะ

Education Template