เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

สำนักงานมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจ ดังนั้น เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพ ดังนี้ นางสาวทิพวรรณ อร่ามรณชิต ผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ❤️💙

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Education Template