นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวส.1 และปวส.2 จำนวน 271 คน เข้ารับวัคซีน Pfizer #เข็ม2 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นัดหมาย !!
.
นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวส.1 และปวส.2 จำนวน 271 คน เข้ารับวัคซีน Pfizer #เข็ม2 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม บริเวณโดมกีฬาโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เวลา 13.00 น.
.
สิ่งที่ต้องนำมาด้วย
1.บัตรประชาชน
2.ใบยินยอมผู้ปกครอง
3.แอพพลิเคชั่น หมอพร้อม

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Education Template