รายละเอียดการลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer

ประกาศ กำหนดการและรายชื่อ ในการฉีดวัคซีน Pfizer ระดับชั้น ปวช.3

🚨🚨ประกาศ กำหนดการและรายชื่อ ในการฉีดวัคซีน Pfizer ระดับชั้น ปวช.3 🚨🚨
.
ดูรายชื่อกลุ่มแรก ปวช.3 ได้ที่ https://bit.ly/vrp-pfizer
.
ตามที่นักเรียนได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน Pfizer นั้น ศึกษาธิการจังหวัดนครนายกได้จัดวันและเวลาให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม (นวค.) บริเวณศาลาริมน้ำ
.
ทั้งนี้ ให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่มีรายชื่อตามที่ประกาศไปตามวันและเวลาที่กำหนด (ควรจัดเวลาในการเดินทางให้ทันกับวันเวลาในการมาฉีดวัคซีน)
⚠️สิ่งที่ต้องนำมาด้วย⚠️
1.นำใบเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีน Pfizer
2.แบบคัดกรองก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
3.บัตรประชาชนตัวจริง เท่านั้น
4.แต่งกายชุดพละของทางวิทยาลัยเท่านั้น
.
หมายเหตุ :
1.กำหนดการในการฉีดวัคซีนของนักเรียนทางศึกษาธิการจังหวัดนครนายกเป็นผู้จัดให้
2.กำหนดการในการฉีดวัคซีนในระดับชั้นอื่น ๆ จะประกาศให้ทราบภายหลัง
—————————————————
🎯สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
▪️สมัครเรียน : http://www.vrp-dev.com/form/form.php
▪️Call Center : 037 321 245 / 088 655 3553
▪️Line official : @VRPNK (https://lin.ee/y53Swzm)
▪️Instagram : vrpnk_college
▪️Youtube : VRP STUDIO
▪️Tiktok : @VRPNK

ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer(ให้นักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลเพื่อลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล)

Timeline การลงทะเบียนฉีดวัคซีน (ให้นักศึกษากรอกข้อมูลด้วยตนเอง)

ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบสำรวจ
1.กรอกแบบสำรวจการรับวัคซีน pfizer ของวิทยาลัย

1.กรอกแบบสำรวจการรับวัคซีน pfizer ของวิทยาลัย<<คลิกที่นี่กรอกแบบสำรวจ>>

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลของ รพ. นครนายก
2.(กรณีถ้ายินยอมรับวัคซีน) กรอกข้อมูลของ รพ. นครนายก เพื่อทำบัตร ของ รพ.

2.(ถ้ารับวัคซีน) กรอกข้อมูลของ รพ. นครนายก เพื่อทำบัตร ของ รพ. <<คลิกที่นี่กรอกข้อมูล>>

ขั้นตอนที่ 3 ติดตาม timeline ในการดำเนินการ
3.ติดตาม timeline ในการดำเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 นำเอกสารฉีดวัคซีนมายืนยัน
วันที่ฉีดวัคซีน 4 ตุลาคม 2564 ต้องนำเอกสารใบยินยอมมาด้วยในวันฉีดวัคซีน และผู้ปกครองเซ็นอนุญาตแล้ว ไม่เช่นนั้นไม่ได้รับการฉีด ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

วันที่ฉีดวัคซีน 4 ตุลาคม 2564 ต้องนำเอกสารใบยินยอมมาด้วยในวันฉีดวัคซีน และผู้ปกครองเซ็นอนุญาตแล้ว ไม่เช่นนั้นไม่ได้รับการฉีด <<คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>

Education Template