แจ้งนักศึกษาที่จะจบในปีนี้ ทั้งระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ให้ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาได้ที่ ห้องธุรการวิทยาลัยฯ

แจ้งนักศึกษาที่จะจบในปีนี้ ทั้งระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 …

แจ้งนักศึกษาที่จะจบในปีนี้ ทั้งระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ให้ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาได้ที่ ห้องธุรการวิทยาลัยฯ Read More »