ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทะเบียน แจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้นสำหรับผู้ที่จะออกฝึกงาน

งานทะเบียน แจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้นสำหรับผู้ที่จะออกฝึก …

งานทะเบียน แจ้งนักศึกษาทุกระดับชั้นสำหรับผู้ที่จะออกฝึกงาน Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์จัดการอบรม MTCNA Academy Training And Exam Lab กันไฟแลบทั้งบน AWS

Previous Next วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์จัด MTCNA Academ …

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์จัดการอบรม MTCNA Academy Training And Exam Lab กันไฟแลบทั้งบน AWS Read More »

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนครนายก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

Previous Next วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565สมาคมวิทยาลัย …

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนครนายก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ Read More »

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 การประกอบอาหาร ระดับชั้น ปวช. สาขาการโรงแรมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

Previous Next วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565การประกอบอ …

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 การประกอบอาหาร ระดับชั้น ปวช. สาขาการโรงแรมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 Read More »

คณะผู้บริหารและคณะครู – อาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

Previous Next วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565คณะผู้บริห …

คณะผู้บริหารและคณะครู – อาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 Read More »

ทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ส่ง อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล “Huawei ICT Academy” เพื่อเร่งเครื่องพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และทำความร่วมมือกับ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.

สัปดาห์ที่ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ส่ง อ.วิทวัส ส …

ทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ส่ง อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล “Huawei ICT Academy” เพื่อเร่งเครื่องพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และทำความร่วมมือกับ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพัศ นาเจริญ และนายเกรียงไกร ผักไหม นักศึกษา ปวส.2 สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในรายการ Cabling & Networking Contest ปี 9 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพัศ นาเจริญ นักศึกษา ปวส.2 สาข …

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพัศ นาเจริญ และนายเกรียงไกร ผักไหม นักศึกษา ปวส.2 สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในรายการ Cabling & Networking Contest ปี 9 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย Read More »

วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รอบเก็บตก

ประกาศ !!.#วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จะมีการฉีดวัคซ …

วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ รอบเก็บตก Read More »

นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวส.1 และปวส.2 จำนวน 271 คน เข้ารับวัคซีน Pfizer #เข็ม2 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

นัดหมาย !!.นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวส.1 …

นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวส.1 และปวส.2 จำนวน 271 คน เข้ารับวัคซีน Pfizer #เข็ม2 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม Read More »

อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ที่ได …

อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ปี 2564 Read More »

Education Template