ข่าวสารฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ศุภณัฐ หอมเกษร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด Lotus’s

อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ศุภ …

อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ศุภณัฐ หอมเกษร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด Lotus’s Read More »

ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ผู้จบ ปวช และ ปวส.2 ผู้จบ ม.6 ทุกท่านเพื่อรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการขอฝึกงาน และให้มาติดต่อในวันเวลาที่กำหนด

ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ผู้จบ ปวช และ ปวส.2 ผ …

ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ผู้จบ ปวช และ ปวส.2 ผู้จบ ม.6 ทุกท่านเพื่อรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการขอฝึกงาน และให้มาติดต่อในวันเวลาที่กำหนด Read More »

Education Template