ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ผู้จบ ปวช และ ปวส.2 ผู้จบ ม.6 ทุกท่านเพื่อรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการขอฝึกงาน และให้มาติดต่อในวันเวลาที่กำหนด

ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ผู้จบ ปวช และ ปวส.2 ผ …

ประกาศ !! แจ้งนักศึกษาระดับ ปวส.1 ผู้จบ ปวช และ ปวส.2 ผู้จบ ม.6 ทุกท่านเพื่อรับทราบเกี่ยวกับเรื่องการขอฝึกงาน และให้มาติดต่อในวันเวลาที่กำหนด Read More »