admin

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และภริยา ได้ให้เกียรติมารับประทานกาแฟที่ร้าน Veeraphat Cups Cafe ศูนย์บ่มเพาะสาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโนโลยยีวีรพัฒน์ โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ และอาจารย์ทิพวรรณ อร่ามรณชิต ผู้จัดการวีรพัฒน์คัพคาเฟ่ เป็นผู้ให้การต้อนรับในครั้งนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าอำพล อังคภา …

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และภริยา ได้ให้เกียรติมารับประทานกาแฟที่ร้าน Veeraphat Cups Cafe ศูนย์บ่มเพาะสาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโนโลยยีวีรพัฒน์ โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ และอาจารย์ทิพวรรณ อร่ามรณชิต ผู้จัดการวีรพัฒน์คัพคาเฟ่ เป็นผู้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ Read More »

อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ศุภณัฐ หอมเกษร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด Lotus’s

อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ศุภ …

อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ศุภณัฐ หอมเกษร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด Lotus’s Read More »

18 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก ได้ทำการตรวจ ATK คณะครู-อาจารย์ – นักเรียน-นักศึกษา โดยการตรวจครั้งนี้ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจ ณ ห้องกรีนรูม วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

18 กรกฎาคม 2565วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก ได้ทำก …

18 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก ได้ทำการตรวจ ATK คณะครู-อาจารย์ – นักเรียน-นักศึกษา โดยการตรวจครั้งนี้ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจ ณ ห้องกรีนรูม วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ Read More »

12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวัดบุญนาครักขิตาราม โดยมีคณะครู-อาจารย์ และ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ได้จัดโครงการ …

12 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวัดบุญนาครักขิตาราม โดยมีคณะครู-อาจารย์ และ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้เริ่มต้นโครงการ #TrashHeroNakhonnayok เป็นครั้งที่ 9 จากคนเห็นขยะ มาเป็นคนเก็บขยะ

เรากลับมาแล้วจ้า—————&#82 …

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้เริ่มต้นโครงการ #TrashHeroNakhonnayok เป็นครั้งที่ 9 จากคนเห็นขยะ มาเป็นคนเก็บขยะ Read More »

3 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นำโดยอาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษารอบบ่ายที่ทำงานแล้ว ระดับ ปวช./ปวส.

3 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นำโดยอาจารย์พัช …

3 กรกฏาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นำโดยอาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษารอบบ่ายที่ทำงานแล้ว ระดับ ปวช./ปวส. Read More »

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษ …

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.30น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัเทคโนโลยีวีรพัฒน์

“ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”  ขอเชิญคณาจารย …

ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.30น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัเทคโนโลยีวีรพัฒน์ Read More »

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ภาคเรียนที่ 1 ประจำการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโ …

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ภาคเรียนที่ 1 ประจำการศึกษา 2565 Read More »

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบก …

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

Education Template