Previous
Next

ประวัติ วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

อาจารย์วีระ – อาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น โดยขออนุญาตจัดตั้งในชื่อว่า “เทคโนโลยีวีรพัฒน์” ซึ่งแปลว่า การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างกล้าหาญ ณ เลขที่ ข/4-389 ถนนสุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

0

ปวช.1

0

ปวช.2

0

ปวช.3

0

ปวส.1-2

หลักสูตรระดับ ปวช.

หลักสูตรระดับ ปวส.

ข่าวสารจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และภริยา ได้ให้เกียรติมารับประทานกาแฟที่ร้าน Veeraphat Cups Cafe ศูนย์บ่มเพาะสาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโนโลยยีวีรพัฒน์ โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ และอาจารย์ทิพวรรณ อร่ามรณชิต ผู้จัดการวีรพัฒน์คัพคาเฟ่ เป็นผู้ให้การต้อนรับในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม »
อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ศุภณัฐ หอมเกษร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด Lotus’s
อ่านเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และภริยา ได้ให้เกียรติมารับประทานกาแฟที่ร้าน Veeraphat Cups Cafe ศูนย์บ่มเพาะสาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโนโลยยีวีรพัฒน์ โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ และอาจารย์ทิพวรรณ อร่ามรณชิต ผู้จัดการวีรพัฒน์คัพคาเฟ่ เป็นผู้ให้การต้อนรับในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ และอาจารย์ศุภณัฐ หอมเกษร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด Lotus’s

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์

18 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก ได้ทำการตรวจ ATK คณะครู-อาจารย์ – นักเรียน-นักศึกษา โดยการตรวจครั้งนี้ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตรวจ ณ ห้องกรีนรูม วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้น

มาเป็นครอบครัววีรพัฒน์กันนะ

Education Template