อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและนักศึกษาปวส. 2 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเข้าอบรม LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023

Previous Next 15 มิถุนายน 2566อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ …

อาจารย์วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและนักศึกษาปวส. 2 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเข้าอบรม LINK Certified Network Cabling for Engineering : 2023 Read More »