ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพัศ นาเจริญ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน “รางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา🏆 ครั้งที่ ๕ ป …

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพัศ นาเจริญ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน “รางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
Read More »