เดือน: มิถุนายน 2022

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษ …

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  Read More »

ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.30น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัเทคโนโลยีวีรพัฒน์

“ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา”  ขอเชิญคณาจารย …

ขอเชิญคณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.30น.เป็นต้นไป ณ วิทยาลัเทคโนโลยีวีรพัฒน์ Read More »

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ภาคเรียนที่ 1 ประจำการศึกษา 2565

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทโ …

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ภาคเรียนที่ 1 ประจำการศึกษา 2565 Read More »

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบก …

เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

Education Template