ปฐมนิเทศศึกษาใหม่ 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 รอบบ่ายเท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2565

#เรามีนัดกันนะบ้านนี้มีรัก …  ปฐมนิเทศศึกษาใหม่ 2 …

ปฐมนิเทศศึกษาใหม่ 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 รอบบ่ายเท่านั้น ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »