วัน: 22 กุมภาพันธ์ 2022

คณะผู้บริหารและคณะครู – อาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

Previous Next วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565คณะผู้บริห …

คณะผู้บริหารและคณะครู – อาจารย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 Read More »

แจ้งนักศึกษาที่จะจบในปีนี้ ทั้งระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ให้ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาได้ที่ ห้องธุรการวิทยาลัยฯ

แจ้งนักศึกษาที่จะจบในปีนี้ ทั้งระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 …

แจ้งนักศึกษาที่จะจบในปีนี้ ทั้งระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ให้ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาได้ที่ ห้องธุรการวิทยาลัยฯ Read More »

Education Template