ทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ส่ง อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล “Huawei ICT Academy” เพื่อเร่งเครื่องพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และทำความร่วมมือกับ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.

สัปดาห์ที่ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ส่ง อ.วิทวัส ส …

ทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ส่ง อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล “Huawei ICT Academy” เพื่อเร่งเครื่องพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และทำความร่วมมือกับ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. Read More »