ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพัศ นาเจริญ และนายเกรียงไกร ผักไหม นักศึกษา ปวส.2 สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในรายการ Cabling & Networking Contest ปี 9 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพัศ นาเจริญ นักศึกษา ปวส.2 สาข …

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรพัศ นาเจริญ และนายเกรียงไกร ผักไหม นักศึกษา ปวส.2 สาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลในรายการ Cabling & Networking Contest ปี 9 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย Read More »