อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ที่ได …

อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ระดับประเทศ ครั้งที่ 14 ปี 2564 Read More »