สาขาโลจิสติกส์

สาขาโลจิสติกส์สอนอะไรบ้าง?

สาขาวิชาโลจิสติกส์ นั้น เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ แต่โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น สายงานด้านนี้ยังรวมไปถึงกระบวนการ วิธีการ การวางแผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม การบริหารธุรกิจ รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การตลาดเบื้องต้นในการทำธุรกิจต่างๆอีกด้วย

อาชีพของสาขา

 •  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานขนส่ง
 •  เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถ
 •  พนักงานควบคุมวางแผนการขนส่ง
 • พนักงานฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
 • พนักงานคลังสินค้า
 • พนักงานฝ่ายผลิตและการปฏิบัติการ
 • พนักงานบริการลูกค้าขนส่งสินค้าทางเรือ และทางอากาศ และทางบก
 • หัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า
 • หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
 • หัวหน้าแผนกสต็อกสินค้า
 • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
 • หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

Education Template