สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสอนอะไรบ้าง?

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทชีวิตประจำวัน อาจกล่าวได้ ว่าระบบอินเทอร์เน็ตได้กลายมา เป็นปัจจัยหนึ่งในการใช้ชีวิตจะเป็นการหาร้านทานอาหาร หรือหาเส้นทางการเดินทาง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มี อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น รวมถึงการซื้อขายสิ่งของหรือที่เรียกว่า (E-COMMERCE) ทางวิทยาลัยจึงจัดทำการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Red Hat Academy , Mikrotik , Microsoft Education , Link , AWS Academy

อาชีพของสาขา​

  • เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
  • เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  • เลขานุการ
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
  • นักออกแบบ application มือถือ

ครูสาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

Education Template