สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสอนอะไรบ้าง?

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทชีวิตประจำวัน อาจกล่าวได้ ว่าระบบอินเทอร์เน็ตได้กลายมา เป็นปัจจัยหนึ่งในการใช้ชีวิตจะเป็นการหาร้านทานอาหาร หรือหาเส้นทางการเดินทาง ทั้งหมดล้วนแล้วแต่มี อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น รวมถึงการซื้อขายสิ่งของหรือที่เรียกว่า (E-COMMERCE) ทางวิทยาลัยจึงจัดทำการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Red Hat Academy , Mikrotik , Microsoft Education , Link , AWS Academy

อาชีพของสาขา​

 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 • เลขานุการ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
 • นักออกแบบ application มือถือ

ครูสาขา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการ / ครูคอมพิวเตอร์
อ.ธนวัฒน์ เกษประทุม รอผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนัศึกษา
ครูสาขาคอมพิวเตอร์
อ.ศุภณัฐ หอมเกษร ครูสาขาคอมพิวเตอร์
อ.ธนากร ปิ่นอุทัย ครูคอมพิวเตอร์
อ.ปิยะพงษ์ คงกล่อม ครูสาขาคอมพิวเตอร์

  Education Template