สาขาเทคนิคเครื่องกล

สาขาเทคนิคเครื่องกลสอนอะไรบ้าง?

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซลงานส่งกำลังรถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ งานวิเคราะห์ปัญหาเทคนิคยานยนต์ ประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่วิทยาลัยได้ทำความร่วมมือ อาทิ เช่น บีควิก , PTT Fit Auto

อาชีพของสาขา

  • วิศวกรยานยนต์ประจำโรงงาน วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า
  • วิศวกรควบคุมหรือซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลภายในโรงงานทางด้านอุตสากรรมยานยนต์
  • วิศวกรออกแบบ ทดสอบ งานทางด้านยานยนต์
  • วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบงานทางด้านยานยนต์
  • วิศวกรการขายหรืองานบริการทางด้านเทคนิคในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • วิศวกรประจำทีมการแข่งขัน หรือฝ่ายจัดการแข่งขันทางด้านยานยนต์
  • อาจารย์ / นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
  • ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการทางด้านยานยนต์

ครูสาขา เทคนิคเครื่องกล

Education Template