สาขาช่างยนต์ (ปวช.)

สาขาช่างยนต์สอนอะไรบ้าง?

สาขาช่างยนต์นั้นวิชาต่างๆจะเน้นทั้งทฤษฎี การปฏิบัติ และการสร้างงานจริงด้วยห้องปฏิบัติการ และมีศูนย์บริการครบวงจรซึ่งให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงครูดูแลอย่างใกล้ชิดจนกลายเป็นช่างมืออาชีพ ซึ่งนักศึกษาสามารถซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล บนซินได้ และจักรยานยนต์ระบบเกียร์ธรรมดาและระบบเกียร์ออโตได้และสามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ

อาชีพของสาขา

1. ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์
2. ช่างประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
3. ธุรกิจส่วนตัว(อู่ซ่อมรถ)
4. วิศวะยานยนต์

ครูสาขา ช่างยนต์

Education Template