ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

Untitled-1

วิดีโอ

วิดีโอ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Teacher

อาจารย์ประจำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

อาจารย์พรนภา เขตร์กุฎี

อาจารย์ประจำฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อาจารย์บุษบง บุญมาปะ

อาจารย์ประจำฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อาจารย์จิตติมา เลี้ยงพรม

อาจารย์ประจำฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวประกาศสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า/รายใหม่

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาแล้ว ให้เข้าระบบ กยศ. Connect หรือ ทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th
เพื่อทำขั้นตอนการเบิกเงินต่อไป ทั้งนี้ ให้ส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกลับมาทางไปรษณีย์

เอกสารที่ต้องส่ง ได้แก่
1. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ (นักศึกษาเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมอายุต่ำกว่า 20 ปี) จำนวน 1 ฉบับ
* สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น

ส่งเอกสารมาที่.... ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 (037-321-245)

ส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

การจัดทำขั้นตอนการเบิกเงินกู้ยืม ภาค2/2564 ในระบบ DSL

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,

รายละเอียดการกู้ยืมฯ

- รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 ต่อปี
- ศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย / ปวช./ ปวส./ ปริญญาตรี
- อายุในขณะที่ขอกู้ยืมฯ เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
- รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
- ทำประโยชน์ต่อสังคม / สาธารณะ
- ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน
- ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุนเว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
- สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่

- บิดา มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือคู่สมรส หรือ บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจำสถานศึกษากำหนดให้เป็นผู้ค้ำประกันได้
- ผู้ค้ำประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต กำลังคนและมีความจำเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ
ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ กยศ.

ฝ่ายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อาคาร 1 ห้องธุรการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง นครนายก จังหวัดนครนายก 26000

ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้กู้ยืมจะต้องแสดงความประสงค์ ขอกู้ยืมค่าครองชีพไว้เมื่อตอนยื่นใบคำขอกู้ตั้งแต่เทอมที่ 1

ในกรณีที่ไม่ต้องการกู้ยืมต่อในเทอมที่ 2 นิสิตไม่ต้องเข้าไปยืนยันการขอกู้ยืมเทอมที่ 2 และถ้าผู้กู้ยืมต้องการกู้ยืมในปีการศึกษาถัดไป สามารถดำเนินการเข้ายืนยันการกู้ยืม โดยใช้รหัสผ่านเดิม

ถ้านักศึกษาไม่ดำเนินการตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนดถือว่านิสิตไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินในเทอม ๆ นั้น นิสิตจะต้องชำระค่าเทอมด้วยตนเอง

กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่วิทยาลัยทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนฝั่งผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว และเมื่อธนาคารได้รับเอกสารการกู้ยืมที่ถูกต้องครบถ้วนจากวิทยาลัยธนาคารจะโอนเงินค่าครองชีพให้กัยผู้กู้ยืมต่อในเดือนที่สองเป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ที่ >> https://wsa.dsl.studentloan.or.th หรือ App >> กยศ.Connect

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่

กรุณาอ่านข้อมูลให้ครบถ้วนและอ่านโดยละเอียด

Education Template