ปรัชญา/คำขวัญ​

ปรัชญา/คำขวัญ

ปรัชญา/คำขวัญ​

"เรียนดี ประพฤติดี สามัคคีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย​

"ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) เป็นต้นไม้ยืนต้นมีดอกเป็นสีเหลือง"

Education Template