ตราสัญลักษณ์​

ตราสัญลักษณ์​

ตราสัญลักษณ์
พระวิษณุ หมายถึง สัญลักษณ์ของช่างยนต์ที่สักการะของอาชีพช่างทุกแขนงสาขา
เรือสำเภา หมายถึง สัญลักษณ์แทนการติดต่อการค้าขาย
เพชร หมายถึง สัญลักษณ์แสดงถึงความแข็งแกร่ง ใสสะอาด
สีประจำวิทยาลัย
สีฟ้า และ สีแดง

Education Template