งานกิจการนักศึกษา

ข่าวงานกิจการนักศึกษา

กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

Previous Next กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 ( … กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ...

วีรพัฒน์ เปิดเทอมใหญ่

วีรพัฒน์ เปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่น 1 มิถุนายน 2566 เปิดภ … วีรพัฒน์ เปิดเทอมใหญ่ Read More ...

อาจารย์ธนวัฒน์ เกษประทุม

รองผู้อำนวยการฝ่ายงานกิจการนักศึกษา