ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 เข้าอบรมค่ายคุณธรรมนำชีวิตเพื่อให้นักศึกษาได้เ...

Read more

โครงการ Morning Talk ยิ้มง่ายไหว้สวย
โครงการ Morning Talk ยิ้มง่ายไหว้สวยจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้านการยิ้ม  ไหว้...

Read more

โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจให้น้อง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย
โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจให้น้อง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย  เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลย...

Read more

กิจกรรมของหายแล้วได้คืน
กิจกรรมของหายแล้วได้คืนเป็นโครงการให้นักศึกษาสร้างความดีเพื่อสังคมในการเก็บของที่หายแล้วไปคืนให้เจ้า...

Read more

กิจกรรมผลไม้แห่งความซื่อสัตย์
กิจกรรมผลไม้แห่งความซื่อสัตย์ เป็นกิจกรรมที่ซื้อผลไม้โดยให้นักศึกษาจ่ายเงินและทอนเงินเอง ซึ่งเป็นการ...

Read more

TRUSH HERO
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ได้เริ่มต้นโครงการเล็กๆ เป็นครั้งที่ 2 และยังคงทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์

Read more

โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต
โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต
โครงการ Morning Talk ยิ้มง่ายไหว้สวย
โครงการ Morning Talk ยิ้มง่ายไหว้สวย
โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจให้น้อง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย
โครงการจิตอาสา ปันน้ำใจให้น้อง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ วัดท่าทราย
กิจกรรมของหายแล้วได้คืน
กิจกรรมของหายแล้วได้คืน
กิจกรรมผลไม้แห่งความซื่อสัตย์
กิจกรรมผลไม้แห่งความซื่อสัตย์
TRUSH HERO
TRUSH HERO

จัดทำโดย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์

4-389 ส วรรณ ศร ข/2 258 ถนนสุวรรณศร ตำบล บ้านใหญ่
อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000
Tel. 0-37321-245 Fax. 0-37321-246
Back to Top