วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จ.นครนายก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รับทราบความก้าวหน้า เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา ผอ.วีระ สูญยี่ขันธ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบริ

Rate this item
(0 votes)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จ.นครนายก
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
รับทราบความก้าวหน้า เพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ผอ.วีระ สูญยี่ขันธ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานกิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ และรายงานผลการจัดกิจกรรมทองสถานศึกษา และขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการ กิจกรรม
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประกันคุณภาพฯ

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
Website : http://www.vrp.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
LINE@ : @332fcuom (VRP : V-Tech) http://nav.cx/9aUtgOe
Youtube : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
Call Center : 037 321 245 
Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062