28 พ.ค. 2562 นักศึกษาสาขาการโรงแรมระดับชั้น ปีที่1 ได้เรียนการทำน้ำสลัด โดยมีแม่ครู อ.พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ เป็นผู้สอน โดยน้ำสลัดสูตรเด็ดการันตีด้วยคุณภาพ

Rate this item
(0 votes)

28 พ.ค. 2562 
นักศึกษาสาขาการโรงแรมระดับชั้น ปีที่1 
ได้เรียนการทำน้ำสลัด โดยมีแม่ครู อ.พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ เป็นผู้สอน โดยน้ำสลัดสูตรเด็ดการันตีด้วยคุณภาพ

ภาพ : สาขาการโรงแรม
ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ