วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จังหวัดนครนายก ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส. โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ (แม่ครู) ผู้จัดการวิทยาลัยฯ เป็นประธานและเข้าร่วมชี้แจง โดยให้นักศึกษาทราบข้อระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร

Rate this item
(0 votes)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จังหวัดนครนายก
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.
โดยมีอาจารย์พัชรินทร์ สูญยี่ขันธ์ (แม่ครู) 
ผู้จัดการวิทยาลัยฯ เป็นประธานและเข้าร่วมชี้แจง
โดยให้นักศึกษาทราบข้อระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร
ระบบการเรียนการสอน และการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม

รูปเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/HenDahb6V1aaNoXz7

ภาพ : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
ข่าว : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
#อาชีวะ #VRP

สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
Website : http://www.vrp.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
LINE@ : @332fcuom (VRP : V-Tech) http://nav.cx/9aUtgOe
Youtube : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
Call Center : 037 321 245 
Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062