คณะคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ได้เข้าอบรมองค์การนักวิชาชีพฯ สู่ความเป็นมาตรฐาน ในหัวข้อการอบรมการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพฯสู่ ความมาตรฐาน

Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
คณะคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
ได้เข้าอบรมองค์การนักวิชาชีพฯ สู่ความเป็นมาตรฐาน ในหัวข้อการอบรมการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพฯสู่
ความมาตรฐาน
โดยได้รับเกียรติจาก ผอ. ไสว สีบูจันดี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี มาให้ความรู้ด้านการ
จัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
Website : http://www.vrp.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
LINE@ : @332fcuom (VRP : V-Tech) http://nav.cx/9aUtgOe
Youtube : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
Call Center : 037 321 245
Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062