คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามและประเมินนักศึกษาให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Rate this item
(0 votes)

วันพุธ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน
เพื่อติดตามและประเมินนักศึกษาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณะคณาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี
สาขาเทคนิคเครื่องกล ฯ ในภาคเรียน 2/2561
ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครนายกและนอกพื้นที่จังหวัดนครนายก
โดยภาพรวมนักศึกษาปฏิบัติตัวได้ดี ให้ความช่วยเหลือ อดทน ขยัน ตรงต่อเวลา ผู้ดูแลให้ความสนใจและดูแลดี

สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
Website : http://www.vrp.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
LINE@ : @332fcuom (VRP : V-Tech) http://nav.cx/9aUtgOe
Youtube : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
Call Center : 037 321 245
Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062