วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ยินดีต้อนรับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ในการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง MikroTik Certified for MikroTik Academy” โดยวิทยากร อาจารย์มานะ แก้วเจริญ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562

Rate this item
(0 votes)

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ยินดีต้อนรับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศ
ในการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
MikroTik Certified for MikroTik Academy”
โดยวิทยากร อาจารย์มานะ แก้วเจริญ
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ จ.นครนายก

สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
Website : http://www.vrp.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
LINE@ : @znd0952x (ว.เทคโนโลยีวีรพัฒน์)
Youtube : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
Call Center : 037 321 245
Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062