วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นำโดย อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ ได้นิเทศนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคีในระดับชั้น ปวส. นายธรรมรัตน์ อยู่สุนทร นักศึกษาฝึกงานฯ FIT Auto สาขา IRPC จ.ระยอง ทางสถานประกอบการ ศูนย์บริการรถยนต์ Fit auto

Rate this item
(0 votes)

18 เมษายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นำโดย
อ.วิทวัส สูญยี่ขันธ์ รองผู้อำนวยการฯ ได้นิเทศนักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคีในระดับชั้น ปวส.
นายธรรมรัตน์ อยู่สุนทร นักศึกษาฝึกงานฯ FIT Auto สาขา IRPC จ.ระยอง ทางสถานประกอบการ ศูนย์บริการรถยนต์ Fit auto

ได้ชื่นชมว่านักศึกษาฝึกงานมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความรู้สามารถนำไปใช้ประยุกต์เข้ากับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้ โดยได้รับคำชมจากลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นอย่างมาก

?ทวิภาคีคืออะไร?
คือรูปแบบการเรียนแบบทวิภาคีหมายถึง
สถานประกอบการและวิทยาลัยฯ เยาวชนที่เข้าร่วมฝึกอาชีพในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนั้นจะมี 2 สถานภาพในบุคคลเดียวกัน คือ เป็นนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯ และในขณะเดียวกันก็เป็นพนักงานฝึกอาชีพของสถานประกอบการด้วย
ประโยชน์ที่นักเรียน นักศึกษาได้รับ

ประโยชน์ทั่วไป
?ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่น ๆ ตามที่ตกลงกัน

?โอกาสที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการที่ได้ฝึกอาชีพอยู่ก่อนคนอื่น

?ได้รับใบรับรองจากสถานประกอบการ

?ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับนักเรียน นักศึกษาปกติ

?ได้โอกาสศึกษาต่อระดับสูงขึ้นต่อไป

หากท่านใดสนใจเรียนสมัครได้เลย
?สมัครเรียนที่วีรพัฒน์ กดเลยครับ m.me/VRPNK
สนใจติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง
Website : http://www.vrp.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/VRPNK
LINE@ : @znd0952x (ว.เทคโนโลยีวีรพัฒน์)
Youtube : วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ นครนายก
Call Center : 037 321 245
Mobile : 088 655 3553 / 063 889 6062