วันนี้นักศึกษาสาขาการโรงแรมชั้นปีที่ 2ได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การทำอาหารและเครื่องดื่ม

Rate this item
(0 votes)

วันนี้นักศึกษาสาขาการโรงแรมชั้นปีที่ 2ได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้การทำอาหารและเครื่องดื่ม

โดยอาจารย์ทิพวรรณ อร่ามรณชิต ซึ่งวันนี้เป็นการเรียนรู้ฝึกผสมเครื่องดื่มต่างๆในงานด้านโรงแรมและสามารถประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้